คำคมโอกาสสร้างความสำเร็จ

หน้าที่ของเรา ไม่ใช่นั่งรอโอกาสให้วิ่งมาหาเรา แต่เรามีหน้าที่ พัฒนาความรู้ความสามารถ ให้รู้มากพอและเก่งมากพอ ที่จะหยิบโอกาสที่มันอยู่รอบตัว มาสร้างชีวิต สร้างอนาคต สร้างความสำเร็จ และความร่ำรวยให้ชีวิต (ใจดีจิตดีFanpage)

Continue reading...