Category Archives: กลอนสุนทรภู่

กลอนสดุดีสุนทรภู่

สักวา น้อมบูชา ศรัทธากราบ
สิบนิ้วราบ แนบพื้น ชื่นสุขสม
สุนทรภู่ บรมครู เชิดชูชม
แนบนบนิ้ว ประนม ก้มวันทา
แด่..มหา กวี ศรีสยาม
เลื่องลือนาม วรรณคี มีคุณค่า
พระอภัยมณี ศรีสุวรรณ สุดพรรณา
นิราศรัก ร้างรา พาอาวรณ์
สดุดีครูกลอนสุนทรภู่
ท่านพ่อครูลำนำคำอักษร
ฉันท์ นิราศ กาพย์เห่ เท่ห์โคลงกลอน
นามสุนทรฯ  คู่สยาม ทุกยามเอย

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ อาณัติ

กลอนสดุดีสุนทรภู่

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามปราชญ์เปรื่องเรื่องอักษร
ประดิษฐ์ถ้อยร้อยลำนำเป็นคำกลอน
พระสุนทรโวหารคนขานไกล
ว่าเป็นเอกในอักษรกลอนสุภาพ
อีกทั้งกาพย์,โคลง,ฉันท์ประพันธ์ได้
เป็นมณีกวีศิลป์แผ่นดินไทย
ขอนบไหว้กราบครูด้วยบูชา

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ยอด~

กลอนสดุดีสุนทรภู่

น้อมบูชา พระคุณ สุนทรภู่
จารึกอยู่ในใจไทยทั่วหน้า
ถึงวันที่ ยิ่สิบหก มิถุนา
ชาวประชา จัดงาน การกวิน
ท่านสามารถ ปราดเปรื่อง เรื่องหนังสือ
จนเลื่องลือ อักษรา ภาษาศิลป์
รัตน กวี สี่แผ่นดิน
คนทั่วถิ่นยกย่อง ต้องมนต์กลอน
เด่นทุกด้านงานวรรณกรรมแสนล้ำค่า
เป็นปรัชญาสุภาษิตคิดคำสอน
เรื่องนิราศพิลาศถ้อยร้อยสุนทร
เกียรติขจรเกรียงไกร ได้รู้กัน
ในบทเรียนเขียนอ่านการศึกษา
เป็นตำรา เป็นแบบอย่าง ต่างยึดมั่น
คนยกย่องเชิดชู คู่วงวรรณ
คำประพันธ์ พราวแพรว แววกวี
กลอนนิทานอ่านสนุกทุกสมัย
เพลิดเพลินใจ คำคม สมศักดิ์ศรี
ฉันทลักษณ์ วรรคตอน อ่อนช้อยดี
สัมผัสมี นอกในเน้น เด่นผลงาน
ขอเทิดทูน สุนทรภู่ ผู้สรรค์สร้าง
เป็นแบบอย่างปูทางไว้ ให้ลูกหลาน
น้อมประณต ด้วยใจ ไหว้กราบกราน
ดวงวิญญาณ ท่านเป็นสุข ทุกคืนวัน

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ทิว..ฯ

กลอนสดุดีสุนทรภู่

สุนทรภู่ครูกวีศรีสยาม
ระบือนามล้ำค่าภาษาศิลป์
วรรณกรรมคู่ฟ้าคู่ธานินทร์
ดั่งทรัพย์สินเลอค่าเยี่ยงมาลี
มาลัยน้อยร้อยใจมาลัยหวาน
แทนดวงมาน นพไหว้ ต่างบายศรี
บูชาท่านสุนทรภู่ครูกวี
เพชรน้ำหนึ่งยอดมณีศรีชาติไทย

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ย่อง

กลอนสดุดีสุนทรภู่

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง
ทุกคนจึง รำลึก นึกถึงท่าน
สุนทรภู่ ครูกวี ที่เชี่ยวชาญ
ฝากผลงาน ให้จดจำ คำร้อยกรอง
เป็นแบบอย่าง ฉันทลักษณ์ นักอักษร
เป็นบทกลอน มีค่า พาชื่อก้อง
จอมกวี สี่แผ่นดิน ถิ่นไทยครอง
ศิษย์ทั้งผอง ขอวันทา บูชาครู
บทนิราศ เชี่ยวชาญล้ำ คำคมยิ่ง
สุภาษิต สอนหญิง ยิ่งเลิศหรู
ใครได้อ่าน ได้ฟัง ยังเชิดชู
สุนทรภู่ ครูกลอน กระฉ่อนนาม
สดุดี กวีแก้ว พริ้งแพรวเพริศ
ขอทูนเทิด รัตนะ แห่งสยาม
เป็นกวี เป็นศรีไทย ใต้ฟ้าคราม
โลกติดตาม เชิดชู ยอดครูกลอน
ยี่งสิบหก มิถุนา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ สุนทรภู่ ครูอักษร
ยอกรก้ม กราบไหว้ ใจอาวรณ์
สถาพร สู่สวรรค์ ชั้นฟ้าเทอญ

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ไอ้จ่อย

กลอนสดุดีสุนทรภู่

ถึงมาช้า มิใช่ ไม่เคารพ
ขอน้อมนบ ครูกวี  สี่สมัย
ยี่สิบหก มิถุนา หรือคราใด
มีครูภู่  อยู่ในใจ ไม่เคยลืม
รัชกาล ที่หนึ่ง ถึงที่สี่
พระอภัยมณี ที่แสน ปลื้ม
นิราศร้าง ค้างแรม แอร่มตรึม
ถึงเศร้าซึม…ลิขิตอยู่…มิรู้เลือน
อักษรงาม ยามอ่าน..สะท้านจิต
ร้อยประดิษฐ์  ลิขิตไว้..ใครไม่เหมือน
ลูกกราบก้ม พนมกร ย้อนมาเยือน
ท่านเปรียบเหมือน  พ่อกวี…ศรีแผ่นดิน……

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ มาณวิกา

กลอนสดุดีสุนทรภู่

ย่างเข้าเดือน มิถุนา พารู้สึก
น้อมรำลึก ครูกวี สี่สมัย
“สุนทรภู่” คู่บวร อักษรไทย
พระอภัย นิราศ ปราชญ์คำคม
26 มิ.ย. ขอกราบภาพ
ด้วยซึ้งซาบ กาพย์กลอน ตอนประถม
สุภาษิต สอนหญิง ยิ่งนิยม
สิบนิ้วพนม วางมาลา  บูชาครู

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ อาคม

กลอนสดุดีสุนทรภู่

ยี่สิบหก มิถุนา มาน้อมนพ
เวียนบรรจบ ครบรอบ ขอบวิถี
บรม ครูผู้แจ้ง แห่งกวี
อยู่ถึงสี่ รัชกาล ตำนานไทย
“สุนทรภู่ “ครูบวร อักษรศิลป์
กวีถิ่น สยาม นามขานไข
นิราศรัก แรมรอน อ่อนหัวใจ
พระอภัย ลือเลื่อง กระเดื่องนาม
เอกอักษร กลอนสุภาพ ฉันท์กาพย์โคลง
มาจรรโลง โลกหล้า พาขานขาม
ขอกราบก้ม พนมกร ย้อนรอยตาม
ความงดงาม ครูกวี ศรีแผ่นดิน………..

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ภูรี อักษรานุวัฒน์

กลอนสดุดีสุนทรภู่

ขอกุศล ดลครู สู่สวรรค์
ซึ้งรำพัน หวานจินต์ จนชินหู
ทั่วประเทศ เขตสยาม นามคุณครู
ชนเชิดชู  บูชิต จิตศรัทธา
นิราศรื่น ชื่นชม สมสมัย
ทั้งเทศไทย เลื่องลือ สื่อภาษา
สุนทรภู่  ครูตำนาน กานท์นานา
กราบบูชา ปูชนีย์ กวีกลอน

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ ย่อง

กลอนสดุดีสุนทรภู่ รอยสุนทรภู่

ขอตามรอย ยุคลบาท งานศาสตร์ศิลป์
ร้อยพันจินตนาการ สราญค่า
เอกลักษณ์ กลอนกานท์ กล่าวขานมา
สุนทรภู่ ครูวิชา ภาษาไทย
ขอน้อมนบ สักการ์ อาจารย์ภู่ฯ
ให้ความรู้ หมู่ชน คนเลื่อมใส
นิราศรัก โศกเศร้า เร้าฤทัย
กราบกวี สี่สมัย ใจศรัทธา

ขอขอบคุณ กลอนสุนทรภู่ จาก : http://www.dreampoem.com/forum/index.php?topic=13544.0
โดยคุณ โรแมนติค